Recuperări creanțe și executare silită

Serviciul recuperări și executare silită se ocupă de îndestularea creanțelor în cadru domeniilor expuse, alături de o colaborare de succes cu executori judecătorești:

 • împrumuturi nerestituite la termen;
 • plata drepturilor salariale neachitate la termen de către angajator;
 • sume de bani datorate în temeiul unor contracte de închiriere;
 • sume de bani datorate cu titlul de preț în cadrul contractelor de prestări servicii;
 • sume de bani datorate cu titlul de preț în cadrul contractelor translative de proprietate;
 • recuperare taxă auto;
 • daune CASCO, RCA si despăgubiri acordate victimelor accidentelor de mașină.

Acest serviciu oferă asistență în cadrul negocierilor directe și a oricăror alte modalități de recuperare și în instanță în cadrul procedurilor judiciare. Cabinetul colaborează cu executori judecătorești pentru asigurarea etapei procedurii executării silite

Dreptul muncii

Cabinetul oferă consultanță juridică în probleme de dreptul muncii, izvorâte din contractele colective și individuale de muncă, cu privire la:

 • Obligarea angajatorului la restituirea sumelor reținute din salariu și obținerea drepturilor salariale neplătite;
 • Obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de către salariat;
 • Contestarea deciziilor de sancționare disciplinară nelegale;
 • Contestarea deciziilor de concediere nelegale;
 • Obligarea salariatului la repararea prejudiciului suferit de angajator ca urmare a nerespectării clauzelor contractului de muncă și a clauzelor de confidențialitate și neconcurentă.

Dreptul succesoral

Clienții noștrii beneficiază de reprezentare în fața notariatelor publice și a instanțelor judecătorești în materia dreptului succesoral, experiența profesională acoperind următoarele categorii de acțiuni

 • Partaje succesorale;
 • Redactare contracte de partaj voluntar;
 • Deschiderea moșternirii și dezbaterea acesteia;
 • Calcularea cotelor succesorale;
 • Testamente și litigii testamentare;
 • Negocierea împărtirii moștenirii;
 • Acțiuni având ca obiect raportul donațiilor și reducțiunea liberalităților;
 • Anulare certificat moștenitor;
 • Drepturi reale și acțiuni posesorii.

Asigurăm reprezentare în fața instanțelor judecătorești pentru următoarele categorii de litigii:

 • Accesiuni imobiliare și mobiliare;
 • Revendicări;
 • Partaj;
 • Exproprieri;
 • Uzucapiuni;
 • Evacuări;
 • Închirieri;
 • Pretenții;
 • Grănițuiri;
 • Acțiuni posesorii;

Dreptul familiei

În litigiile încadrate în materia dreptului familiei, serviciile cabinetului includ următoarele domenii:

 • Acțiuni care antrenează răspunderea pentru ruperea logodnei;
 • Divorțuri și anulări căsătorii;
 • Modificare regim matrimonial;
 • Incredințare minori;
 • Pensii de întreținere;
 • Partaje;
 • Acțiuni privitoare la filiație;
 • Interdicții.

Drept contravențional

Cabinetul oferă clienților consultanță și reprezentare în cadrul procedurii de contestare sau anulare/constatare nulitate a proceselor-verbale de constatare și sancționare a faptelor contravenționale.