Înființare firmă SRL în București-Ilfov (societate cu răspundere limitată)

Societatea cu răspundere limitată este acea formă de societate constitutită intuitu personae caracterizată prin răspunderea asociaților pentru obligațiile societății în limita capitalului social subscris.
Societatea se poate constitui prin asocierea a două sau mai multe persoane în limita a 50 de asociați ori prin voința unei singure persoane, denumită asociat unic. Asociații pot fi persoane fizice sau juridice, cu condiția că o persoana juridică poate deține calitatea de asociat unic într-o singură societate.
Capitalul social minim care poate fi fixat de către asociați este de 200 lei. Această sumă se poate retrage ulterior înființării fimei. După ce sunt eliberate documentele de înființare ale firmei, persoana desemnată ca și administrator va deschide un cont curent, iar capitalul social va fi mutat din contul de capital în cel curent, putând fi astfel retras integral.

În vederea înființării unei firme, sunt necesare următoarele documente:

 • Cartea de identitate/pașaportul asociatului/asociaților;
 • Cartea de identitate/pașaportul administratorului/administratorilor;
 • Dovada sediului sociale(titlu de proprietate, contract de închiriere/comodat/moștenitor, etc);
 • Pentru sediile sociale care urmează a fi stabilite în cadrul blocurilor de locuințe, va fi nevoie și de un acord al vecinilor;

Cabinetul nostru de avocatură poate găzdui sediul social al firmei dumneavoastră pentru o perioadă de maxim 1 an de zile,în schimbul unui onorariu avantajos, situație în care nu va mai fi nevoie de niciun document din partea dvs. cu privire la sediul social!

Cabinetul, în schimbul onorariului perceput pentru înființarea firmei, vă oferă și următoarele servicii:

 • Consultanță cu privire la întreaga procedură de înființare a societății, pornind de la redactarea actelor constitutive și identificarea codurilor CAEN de care dvs. aveți nevoie, până la dezbaterea și informarea clientului cu privire la modul de obținere a eventualelor autorizații necesare desfășurării activității, precum și orice altă problemă de drept ivită cu privire la această operațiune; vă răspundem oricăror întrebări legate de întreg procesul de înființare a unei firme cât și de perioada imediat următoare înființării;
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Depunere capitalului social;
 • Redactarea și atestarea actului constitutiv;
 • Redactarea și atestarea declarațiilor de asociat/asociat unic;
 • Redactarea și atestarea declarației de administrator;
 • Efectuarea demersurilor în vederea obținerii specimenului de semnătură, dat în fața notarilor publici colaboratori;
 • Redactarea contractului în vederea stabilirii sediului social;
 • Completarea formularului privind vectorul fiscal și constiuirea mapei pentru administrația financiară în vedere verificării unicității sediului social;
 • Completarea declarațiilor pe proprie răspundere necesare înființării firmei / punctelor de lucru;
 • Depunerea lucrării la Oficiul Registrului Comerțului București / Ilfov și ridicarea acesteia;
 • Efectuarea demersurilor în vederea obținerii ștampilei societății.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU INFIINȚAREA UNEI FIRME ÎN BUCUREȘTI-ILFOV:

În situația în care optați pentru stabilirea sediului social al firmei dvs. în locuința personală, după înființarea trebuie depus la Direcția de Taxe și Impozite Locale competentă un formular privind înregistrarea acestei operațiuni.
Impozitul aferent clădirilor nerezidențiale (care nu au destinația de locuințe) sau cu destinație mixtă NU se percepe dacă dumneavoastră declarați prin formularul sus menționat că la noul sediu social nu se vor desfășura activități economice.
Odată cu înființarea societății puteți să înființați și puncte de lucru/sedii secundare, fiind percepute doar taxele de înființare firmă. Mai exact, putem să vă înființăm și puncte de lucru, fără taxe de registru suplimentare!

CUM PROCEDĂM DUPĂ ÎNFIINȚAREA FIRMEI?

Pentru a vă ajuta să vă adaptați cât mai ușor lumii noi de business, după înființarea firmei dvs., vă putem îndruma către colaboratori care vă pot asigura servicii complete și profesionale de contabilitate și de promovare a afacerii dvs., în cele mai avantajoase condiții.
Ținem să precizăm că alegerea unui contabil / unei societăți de contabilitate este foarte importantă încă de la începutul afacerii dvs.
În acest sens, vă puteți adresa pentru obținerea înregistrării în scopuri de TVA, precum pentru o colaborare cu caracter permanent sau temporar.
De asemenea un punct foarte important în dezvoltarea afacerii dvs. îl reprezintă imaginea și modul de promovare al acesteia. Fiind la început de drum, un punct forte în vederea atragerii potențialilor clienți / parteneri de afaceri, îl constituie modul și felul în care vă promovați pe piața de profil în care veți activa. Acest serviciu este de asemenea foarte important și contează ca profesionistul cu care colaborați să vă ajute în dezvoltarea afacerii.
Având în vedere faptul că mulți dintre clienții noștrii ne-au pus multe întrebări similare, pentru o mai bună percepție a conceptului de înființare societăți, ne-am gândit să venim în ajutorul dvs. cu următoarele:

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI FRECVENTE ÎNFIINȚARE SOCIETĂȚI:

1. Cât durează înființarea unei firme?
R: După depunerea dosarului complet de înființare, în 3 zile lucrătoare se ridică lucrarea! Constituirea dosarului în vederea depunerii durează 1 zi, cu mențiunea că rapiditatea întocmirii documentelor este în directă legătură cu cerințele solicitate de client. Noi nu lucrăm pe modele standard, fiecare contract și act este redactat de la zero pentru fiecare client în parte în funcție de specificul activității și de nevoile dvs.

2. Care este onorariul cabinetului pentru infiintari firme?
Onorariul pe care îl percepem este individualizat și se stabilește prin negociere cu clientul, luând în calcul numărul de asociați, numărul de administratori, complexitatea actelor și a cerințelor privind actele constitutive.

3. Se poate achita onorariul și în rate?
R: În funcție de cuantumul acestuia și de complexitatea dosarului, se agrează în anumite situații și perceperea onorariului într-un număr de rate.

4. Ce acte sunt necesare pentru înființarea sediului social? Trebuie să aduc documentele în original?
R: Pentru alegerea sediul social nu este necesar să lăsați niciun document în original la nicio instituție și nici la cabinet. Este suficientă o copie lizibilă a titlului de proprietate, în baza căreia vom redacta contractul de închiriere/comodat. Dacă sediul social va fi situat într-un imobil – bloc de apartamente, va fi nevoie de acordul vecinilor sus-jos-stânga-dreaptă, după caz, iar formularul cu semnături trebuie să poarte ștampila asociației de locatari/proprietari. Formularul cu acordul vecinilor se va depune în original la dosarul privind înmatricularea societății.

5. Dacă am sediul acasă, plătesc impozit mai mult?
R: Nu. Pentru a evita majorarea impozitului, se completează o declarație prin care arătați că la sediul firmei nu desfășurați activități economice. Atenție! dacă se optează pentru depunerea declarației în acest mod, nu se vor putea deduce pe firmă cheltuielile cu utilitățile aferente sediului.

6. Primesc consultanță privind completarea formularului pentru declararea sediului la D.I.T.L.?
R: Da! Așa cum am arătat în prezentare, nicio întrebare nu rămâne fără răspuns iar cabinetul oferă consultanță clientului cu privire la orice procedură, inclusiv cele ulterioare înființării de care depinde funcționarea firmei.

Noi ne ocupăm de tot procesul pentru înființarea unei firme în București și Ilfov, dar și în restul țării.