. Cabinetul de avocat “Miricioiu Andreea Ioana” prin av. titular Miricioiu Andreea Ioana, oferă consultanţă juridică de specialitate, având în vedere o experienţa juridică bogată acumulată prin practică.

Consultanţa juridică de specialitate constă în:

.Redactarea şi/sau furnizarea opiniilor juridice şi orice alte informaţii cu privire la speţa analizată;
.Redactare acțiuni în justiție;
.Negocieri contracte;
.Negociere și redactare tranzacții;
.Stingerea creanțelor asumate prin credite, prin intermediul legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii unor astfel de obligații;
.Redactarea şi analizarea actelor juridice supuse spre dezbatere (contracte de orice natură, statute, acorduri de confidenţialitate, acorduri de plată, somaţii de plată, etc.);
.Reprezentarea persoanelor fizice și juridice în faţa oricăror autorităţi abilitate ale statului cât şi în faţa altor persoane;
.Apostile.
Pentru solicitări sau cotații, vă rugăm să ne contactați completând formularul de mai josAdresă
Bd. Constructorilor Nr. 21,
Sector 6, București
© 2018 Avocat Miricioiu. All Rights Reserved. Created by Aboga Creative Expert